Banka roku 2017 si klade za cíl ocenit služby a produkty bank působících v České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu.

O vítězích ve třech z osmi kategorií rozhoduje odborná porota. (Banka roku, Pojišťovna roku a Hypotéka roku.) Hlasování probíhá korespondenční formou pod notářským dohledem, stejně jako zpracování výsledků. Porota je složena z cca 50 členů – odborníků z finanční oblasti, sféry bankovnictví, státní správy, akademické a politické sféry a v neposlední řadě i zástupců předních korporací v České republice. Žádný z porotců není zaměstnán v hodnocených institucích či jinak zainteresován na výsledcích Ocenění. Všichni porotci obdrží poštou soupis jednotlivých kategorií, stručný přehled o dané oblasti, informace o aktuálním dění v této oblasti, krátký komentář od KPMG o přístupu a hodnocení dané finanční instituce v oblasti přístupu k zákazníkům podle metodiky KPMG Nunwood a prezentaci jednotlivých nominovaných subjektů/produktů (tyto informace dodávají nominované banky a finanční domy). Zpracování výsledků probíhá pod dohledem notářky JUDr. Aleny Procházkové.

Osobními kategoriemi, které oceňují vrcholné představitele bank a pojišťoven, jsou Bankéř roku a Pojišťovák roku. Do kategorie Bankéř roku jsou nominováni vrcholní představitelé bankovních domů nominovaných v hlavní kategorii. Porotou v této kategorii jsou sami bankéři, kteří vyberou ze svého středu „nejlepšího" Bankéře roku. Další kategorií je Pojišťovák roku, ve které mezi sebou stejným způsobem hlasují šéfové nominovaných pojišťoven.

Kategorie Nejdůvěryhodnější banka roku je jedinou kategorií, ve které hlasuje široká veřejnost. Veřejnost vyjadřuje svůj názor prostřednictvím výzkumu realizovaného společností STEM/MARK. Hlasování probíhá formou osobního dotazování napříč celou Českou republikou na reprezentativním vzorku.

Vítěze v kategorii Banka bez bariér vybírají ve spolupráci s Kontem bariéry handicapovaní spoluobčané, kteří jednotlivé banky hodnotí na základě dotazníku v každém krajském městě v ČR.

V kategorii Privátní banka roku hlasují představitelé žebříčku 300 nejbohatších Čechů a Slováků, kteří vybírají nejvhodnějšího kandidáta poskytujícího nejlepší služby v oblasti privátního bankovnictví.

Pro více informací klikněte zde