Kontakt na organizační výbor:

Iva Vokatá
BOY AWARDS a.s.
Amazon Court, Rohanské nábřeží 661/5, Praha 8
+420 605 700 385
info@boyawards.eu Kontakt pro média:

Miroslav Beneš
+420 603 174 347
miroslav.benes@benesgroup.cz