Komentáře k výsledkům

Komentář analytického oddělení společnosti Fincentrum k výsledkům jednotlivých kategorií Fincentrum Banka roku 2016

HLAVNÍ KATEGORIE

Banka roku

I v letošním ročníku Banky roku došlo k bitvě velkých bank s menší a dravou konkurencí, která klade důraz na jednoduchost nabídky se základními službami zdarma. V jiných kategoriích již menší banky sklízí často úspěchy a postupně se umisťovaly i v hlavní kategorii. Zatímco v roce 2015 se z velkých bank podařilo zabodovat pouze České spořitelně, v roce 2016 se již všem třem velkým bankám podařilo vrátit na scénu a obnovit svoji hegemonii. Na stupně vítězů se tak po dvou letech vrátila a po čtyřech letech nejvyšší příčku obsadila Komerční banka. Druhé místo po loňském vítězství získala Česká spořitelna a potvrdila tak svoji pozici stálice na stupních vítězů. Hegemonii velké trojky uzavřela Československá obchodní banka.

 

Nejdynamičtější banka roku

Předními příčkami v kategorii Nejdynamičtější banka roku odborná porota obvykle oceňuje menší, dravé banky a ani rok 2016 nebyl výjimkou. První místo obhájila Air bank, které její specifický styl komunikace a například také zavedení bezkontaktních bankomatů vyneslo již čtvrté vítězství v řadě. Na druhém místě se umístila Fio banka, která se na stupních vítězů této kategorie pohybuje nepřetržitě od roku 2011. Třetí příčku obsadila MONETA Money Bank, která se s novým jménem rovněž rozhodla sáhnout k produktovým i technologickým inovacím.

 

Účet roku

Tak jako v posledních letech, i nyní se ocenění dostalo zejména nízkonákladovým účtům, které jsou klientům schopny ušetřit peníze za bankovní poplatky. Zatímco dříve byly takové účty doménou zejména mladších bank, snažících se nalákat nové klienty, v současnosti nejsou v této oblasti neobvyklé ani nabídky od bank s delší tradicí. V kategorii Účet roku se na stupně vítězů po sedmi letech vrátil UniCredit, kterému sázka na nízkonákladový účet U konto s desetiletou garancí nulových poplatků a možností výběru ze všech bankomatů na světě zdarma vynesla první příčku. Druhou příčku obsadil běžný účet Air Bank, který při aktivním využívání nabízí atraktivní úrokovou sazbu zůstatku. Třetí místo obhájila v tvrdé konkurenci Česká spořitelna s Osobním účtem spojeným s programem Za důvěru.

 

Penzijní společnost roku

Rok 2016 byl pro penzijní společnosti relativně klidný a v porovnání s předchozími lety se dá říci, že byl obdobím stabilizace jak z hlediska produktové nabídky trhu, tak i z pohledu legislativy. Nejvýraznější změnou bylo dokončení likvidace druhého pilíře a mírné uvolnění investičních možností, stejně jako poplatkových stropů u pilíře třetího. V tomto prostředí se nejlépe podařilo prosadit Allianz penzijní společnosti, která tak obsadila první příčku. Druhé místo obsadil největší hráč na trhu, Penzijní společnost České pojišťovny. Stupně vítězů, podobně jako v minulém roce, uzavírá KB Penzijní společnost.

 

Stavební spořitelna roku

Trh stavebního spoření pokračoval v roce 2016 v ústupu, zejména z důvodu ukončování smluv z nejsilnějších let. Stavební spořitelny víceméně vyrovnaly svoji nabídku u smluv na spoření a snažily se získat úvěrové klienty zejména nezajištěnými úvěry. První místo se tak podařilo získat Českomoravské stavební spořitelně. Druhé místo obsadila Raiffeisen stavební spořitelna a bronzovou medaili pak může do své sbírky přidat Wüstenrot stavební spořitelna.

 

Hypotéka roku

Tématem roku 2016 se stala novela zákona o spotřebitelském úvěru, jejíž blížící se účinnost stála za rozšířením dlouhých fixací. Na podzim navíc vstoupilo v platnost nové doporučení ČNB, kterým se snaží krotit hypoteční boom, jenž do značné míry sama podporuje svojí měnovou politikou. V této situaci se největší banky rozhodly vystupňovat boj o tržní podíl a sjednání co největšího objemu úvěrů za starých podmínek. I kvůli tomu průměrné úrokové sazby hypoték v roce 2016 ještě dále pravidelně prohlubovaly historická minima. Přesto nejsou výsledky Hypotéky roku bez překvapení. První místo obsadila Česká spořitelna, na druhé se mezi hypoteční obry dostal hypoteční nováček Air Bank s Převodem hypotéky. Třetí místo získala Hypoteční banka s produktem Pěkná hypotéka.

 

Pojišťovna roku

Podstatnou část roku 2016 provázela debata o regulaci provizí v životním pojištění, výrazné změny nebo inovace ve stávajících produktech si tak pojišťovny ponechaly na konec roku. Významným trendem poslední doby je snaha o řešení co nejvíce pojistných nebezpečí v rámci jedné smlouvy. Zatímco v minulosti vznikalo pojištění osob pro celou rodinu, dnes tento trend pokračuje přidáváním dříve samostatných pojištění do těchto produktů. V kategorii pojišťovna roku by měly mít největší šanci na úspěch zejména pojišťovny, které svým klientům nabízí komplexní služby, čímž se pojišťovny na stupních vítězů mohou pochlubit. Vítězem se stejně jako v loňském roce stala pojišťovna Allianz, Na druhém místě se umístila pojišťovna Kooperativa a třetí místo obsadila Česká pojišťovna.

 

Životní pojištění roku

Letošní první místo si odnesla pojišťovna Allianz s produktem Rytmus risk. Jedná se o rizikové životní pojištění, které je také vhodné pro zajištění úvěru. Nejdůležitější inovace produktu proběhla již v roce 2015, avšak dozvuky jsou znát i v letošním roce. Populární jsou zejména garance nejvyššího plnění z denního odškodného v případě závažného poškození následkem úrazu nebo garance nejvyššího plnění z trvalých následků úrazu. Druhé místo obsadila pojišťovna Kooperativa s produktem NA PŘÁNÍ. Produkt nabízí úrazová i nemocenská připojištění v širokém rozsahu, především se však zaměřuje na dlouhodobé finanční dopady v případě smrti, invalidity, vážných úrazů a nemocí. Novinkou je bonusová služba Cesta k zotavení, která je zaměřena na úhradu nákladů souvisejících s návratem do aktivního života. Třetí příčku obsadila Česká pojišťovna s produktem Můj Život pro děti. Produkt nabízí nejen pojištění dítěte při nemoci nebo úrazu, ale také celé rodiny na jedné pojistné smlouvě. V produktu lze sjednat i např. připojištění Boj s nemocí, které kryje ušlý výdělek rodiče v případě ošetřování dítěte, dále asistenční služby nebo unikátní aplikaci Můj doprovod.

 

Autopojištění roku

První příčku v kategorii Autopojištění roku obhájila pojišťovna Allianz, která zvítězila již potřetí v řadě. Zásadní inovativní změnou oproti loňskému roku je výpočet pojistného navázaný na ujeté kilometry. Výhodou je také služba přímé likvidace nebo v rámci asistenčních služeb asistence Šestý smysl, což je bezplatný tříletý pronájem telematické jednotky k havarijnímu pojištění. Druhé místo v této kategorii patří pojišťovně Kooperativa a produktu NA MÍRU. Tento produkt patří mezi stavebnicové produkty, kde si klient může zvolit pojistnou ochranu dle svých potřeb a požadavků. Mimo standardních připojištění produkt obsahuje i na trhu ojedinělé připojištění sportovní výbavy. Dále produkt vyniká širokou nabídkou asistenčních služeb nebo připojištěním NA100PRO PLUS. Na třetím místě skončila Česká podnikatelská pojišťovna s produktem Autopojištění Combi Plus III. Jedná se o variabilní produkt, kde lze na jedné smlouvě sjednat povinné ručení, havarijní pojištění a doplňková připojištění. Širokou nabídkou doplňkových připojištění rozšiřuje na trhu ojedinělé pojištění poruchy vybraných autodílů.