Ocenění Banka roku 2017 je vyhlašováno v 8 kategoriích.


HLAVNÍ KATEGORIE:

 • Banka roku 2017
  je hlavní cena odborné poroty. Cenu získá ta nominovaná banka, kterou odborná porota považuje za nejlepší banku roku 2017. Nominováno je 17 bankovních domů působících v ČR, které splňují následující podmínky: subjekt je oprávněn poskytovat bankovní služby v ČR, nesmí být v likvidaci a zároveň poskytuje širší portfolio služeb drobného bankovnictví pro širokou veřejnost (nejde jen o služby privátního bankovnictví, počáteční vklad na běžném účtu nepřevyšuje 50 000 Kč, banka poskytuje úvěrové produkty).

 • Nejdůvěryhodnější banka roku 2017
  je hlavní cena široké veřejnosti. Cenu získá ta nominovaná banka, kterou hlasující veřejnost považuje za nejdůvěryhodnější. V této kategorii je nominováno 17 bankovních domů.

 • Privátní banka roku 2017
  nominováno je 11 bankovních domů působících v ČR, které splňují následující podmínky: subjekt je oprávněn poskytovat bankovní služby v ČR, nesmí být v likvidaci a zároveň veřejně nabízí služby privátního bankovnictví pro českou soukromou klientelu. Tuto kategorii vyhlašuje portál MotejlekSkocdopole.com. Cenu získá ta banka, která je podle názoru představitelů žebříčku 300 nejbohatších Čechů a Slováků tou nejlepší. Tito představitelé mohou hlasovat i pro jiné bankovní domy, které nejsou uvedeny v základní nominaci a poskytují služby privátního bankovnictví.

 • Banka bez bariér 2017
  nominováno je 9 největších retailových bank. Kategorie je vyhlašována ve spolupráci s Kontem Bariéry. Vítěznou banku vybírají handicapovaní spoluobčané. Banky hodnotí na základě dotazníku v každém krajském městě ČR.

 • Pojišťovna roku 2017
  nominovány jsou všechny subjekty mající oprávnění poskytovat pojišťovací služby v ČR, které nabízí veřejnosti produkty životního pojištění, úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci, které kryjí širší škálu pojistných nebezpečí v běžném životě (tedy ne pouze specifická pojištění pro konkrétní účel, aktivitu či konkrétní skupinu – např. cestovní pojištění, pojištění při řízení dopravního prostředku či zdravotní pojištění cizinců). Působí-li v ČR více pojišťoven z jedné pojišťovací skupiny, je nominována pouze jedna z nich (celkem 24 subjektů).PRODUKTOVÁ KATEGORIE:

 • Hypotéka roku 2017
  nominováni jsou nejvýznamnější poskytovatelé hypoték fyzickým osobám, kteří pokrývají téměř celý hypoteční trh (celkem 18 subjektů). OSOBNÍ KATEGORIE:

 • Bankéř roku 2017
  je oceněním nejlepšího bankéře v České republice. Nominováni jsou zástupci bank nominovaných v hlavní kategorii a v kategorii Privátní banka. Cenu získá bankéř, kterého volí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných bank.

 • Pojišťovák roku 2017
  je oceněním nejlepšího generálního ředitele pojišťovny v České republice. Cenu získá GŘ pojišťovny, kterého volí ze svého středu sami nejvyšší představitelé nominovaných pojišťoven.